Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR)

Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR) predstavlja najbolji način za širenje ethernet mreže u najtežim uslovima.

Omogućava produženje ethernet kabla 100m-150m za povezivanje mrežnih uređaja a ukoliko je sledeći hop naredna GPeR jedinica onda se može produžiti  i do 1500m u zavisnosti od kategorije i kvaliteta kabla.

GPeR je prvenstveno namijenjen kod instalacija na visokim zgradama sa puno prostorija  gdje dugački ethernet ili optički kablovi mogu biti problem.

Ako se GPeR koristi u vanjskim uslovima neophodno je koristiti kućište GpeR IP67 Case koje uz jednostavnu implementaciju takođe ima popularnu cijenu kao i sam GPeR.

Detaljne specifikacije uređaja.

...